,

ONTARIO EXPRESS

ONTARIO EXPRESS

Przegląd oraz naprawa systemu zasilania kontenerów chłodniczych. Usuwanie doziemień dla systemów 24V, 230V i 440V. Sprawdzenie oświetlania w ładowniach oraz wymiana opraw oświetlenia. Pomiar rezystancji izolacji obwodów elektrycznych. Asysta przy uruchomieniach.