Projekty UE

ELEKTRYKA MORSKA Sp. z o.o. wraz z innymi 11 partnerami (z 6 różnych krajów) realizuje projekt CIRCOTRONIC, który realizowany jest w ramach programu Interreg. Projekt ma na celu opracowanie nowych technologii oraz rozwiązań dla producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach projektu współpracujemy z partnerami z: Słowenii, Włoch, Niemiec, Austrii, Słowacji oraz Polski..

Budżet projektu: 2 381 955,00 EUR


ELEKTRYKA MORSKA Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Opracowanie rozproszonego ultradźwiękowego systemu zapobiegającego porastaniu kadłubów statków, z możliwością analizy zużycia i defektów pokrycia statku ". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Celem projektu jest stworzenie systemu antyporostowego, który działając w oparciu o propagację fal ultradźwiękowych w konstrukcji miałby zarówno działanie antyporostowe, jak i potrafił dostarczać informacji diagnostycznych na temat stanu materiału i struktury, na której byłby zainstalowany.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 287 911,42 PLN


ELEKTRYKA MORSKA Bartłomiej Stępień realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Budowa nowego zakładu produkcyjnego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla branży morskiej przez przedsiębiorstwo ELEKTRYKA MORSKA BARTŁOMIEJ STĘPIEŃ. Celem projektu jest wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP

Dofinansowanie projektu z UE: 2.200.000,00 PLN


ELEKTRYKA MORSKA Bartłomiej Stępień realizuje projekt pn.: „Prace badawczo - rozwojowe w zakresie innowacyjnej w skali światowej technologii napędu hybrydowego opartego o prąd stały dla jednostek pływających". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem projektu są prace badawczo - rozwojowe w zakresie światowej skali innowacyjnej technologii napędu hybrydowego opartego o prąd stały dla jednostek pływających.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 098 089,18 PLN

Zamówienia publiczne