Projekty UE

ELEKTRYKA MORSKA Bartłomiej Stępień realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Budowa nowego zakładu produkcyjnego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla branży morskiej przez przedsiębiorstwo ELEKTRYKA MORSKA BARTŁOMIEJ STĘPIEŃ. Celem projektu jest wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP

Dofinansowanie projektu z UE: 2.200.000,00 PLN


ELEKTRYKA MORSKA Bartłomiej Stępień realizuje projekt pn.: „Prace badawczo - rozwojowe w zakresie innowacyjnej w skali światowej technologii napędu hybrydowego opartego o prąd stały dla jednostek pływających". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem projektu są prace badawczo - rozwojowe w zakresie światowej skali innowacyjnej technologii napędu hybrydowego opartego o prąd stały dla jednostek pływających.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 098 089,18 PLN

Zamówienia publiczne