rejestrator-telegrafu
tlo-telegraph-logger
tlo-2
tlo-4

Rejestrator Telegrafu

Opis

Rejestrator telegrafu TLO został zaprojektowany tak, aby wskazywał na kolorowym panelu dotykowym 15,6 ”9:16 (pionowym) komendy przesłane z mostka (Bridge Telegraph), jak również odpowiedzi z maszynowni (Engine Room Telegraph). Każde polecenie jest wyświetlane w jednym wierszu ze znacznikiem czasu wyraźnie wskazującym, co i kiedy telegraf wyświetlił. Ponadto rejestrator telegraficzny może odczytywać wejścia cyfrowe i wejścia analogowe (np. PT100, 0 10V, Rezystor) z zewnętrznych modułów IO (wejścia/wyjścia). Wszystkie kanały wejściowe mogą być indywidualnie dostosowane do określonych wymagań w menu ekranowym.

Ekran wypełnia około 35 linii tekstu. Ostatnie polecenie jest wyświetlane na dole ekranu. W razie gdyby niezbędne było wyświetlenie starszych poleceń, można użyć wbudowanej funkcji scroll (przewiń). Zdefiniowane (wbudowane) polecenia są dostępne w formie listy ekranowej.

Rejestrator telegraficzny podłączony do kontrolera A067 mtbus wysyła aktualny stan systemu w formie wiadomości do VDR za każdym razem, gdy tylko zmieni się stan systemu lub upłynie 10s. Telegram NMEA jest przesyłany do rejestratora Telegrafu z użyciem komunikacji szeregowej RS422. Rejestrator stale analizuje telegramy (wiadomości), natomiast generuje nowy wiersz na wyświetlaczu tylko w przypadku pojawienia się polecenia wykonania manewru oraz gdy stan nie zmienił się w ciągu ostatnich 3 sekund lub jedno z zewnętrznych wejść analogowych / binarnych zmieni swój stan w zdefiniowanym zakresie.

Za pomocą menu ustawień czasu (chronionego hasłem) operator jest w stanie łatwo i precyzyjnie dostosować czas systemowy. Znacznik czasu jest oparty na czasie systemowym.

TLO plus generuje z określoną częstotliwością plik XLS (.XLS), przechowywany na wewnętrznym dysku SSD. Aby wyeksportować wszystkie zapisane pliki z rejestratora telegraficznego do zewnętrznej pamięci USB, wystarczy użyć przycisku kopii zapasowej USB z interfejsu użytkownika. Po naciśnięciu przycisku TLO wyeksportuje wszystkie pliki na zamontowany dysk/pendrive.

Podręcznik użytkownika urządzenia jest dostępny do wglądu na urządzeniu. Po awarii system uruchamia się automatycznie. Nie jest wymagane żadne dalsze działanie sprawdzające.

Na ekranie dostępny jest przycisk do zerowego podświetlenia tła (backlight).

DANE TECHNICZNE
• Coloured full graphic touch panel PC (255x404x83 mm–upright-2,85 kg-fanless)
• System power supply: 24 VDC nominal (19,2…31,2V)
• Power consumption: max. 37,5 W (1,5 Amp)
• Complies with IEC 60945
• On device user manual
• Single action storage to USB flash drive (long term storage)
• Black-out-safe operation