Certyfikaty

ISO 9001:2015 DNV

W 2016 roku certyfikowaliśmy nasz SZJ na zgodność z ISO 9001:2015 w zakresie: Handel kablami okrętowymi i specjalistycznymi, częściami i podzespołami elektrycznymi wykorzystywanymi głównie w gospodarce morskiej. Projektowanie i wykonywanie instalacji elektrycznych na jednostkach pływających różnego typu.

Świadectwo uznania PRS

Od 2016 roku posiadamy świadectwo uznania PRS w następującym zakresie: Produkcja, montaż i serwis systemów automatyki okrętowej, w tym systemów komputerowych oraz opartych o sterowniki swobodnie programowalne, produkcja i montaż systemów elektroenergetycznych, wykonywanie, remonty, modernizacje i konserwacje sieci energetycznych i instalacji elektrycznych, wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji i wytrzymałości elektrycznej instalacji elektrycznych i energetycznych, produkcja i montaż systemów awaryjnego zasilania.

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: 99KPH

W 2017 roku uzyskaliśmy Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE. Kod NCAGE nadawany jest przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO. Przyznaje się go podmiotom gospodarki narodowej (PGN), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych (KWO) lub świadczeniem usług na rzecz obronności.