eot-5
eot-3
eot2
eot-telegraph-repeater
eot-6
eot-4
eot-5

Telegraf Maszynowy

Opis

Telegraf Maszynowy (eOT) oraz Awaryjny System Telegrafu (EEOT)

Głównym celem systemu Telegrafu Maszynowego firmy sm electrics jest generowanie żądanej wartości obrotów dla podłączonego systemu zdalnego sterowania napędem za pomocą trwałej i niezawodnej dźwigni – znanej również jako interfejs człowiek-maszyna (HMI). W przypadku zakłócenia podłączonego systemu zdalnego sterowania napędem, system telegraficzny jest używany do przekazywania poleceń manewru do sterowni lub jeśli jest to wymagane, bezpośrednio do lokalnej stacji ME w maszynowni. Podane polecenie manewru aktywuje alarm dźwiękowy, o ile polecenie zostanie zaakceptowane przez odpowiednią operację przez podłączonych użytkowników.

Modułowa budowa systemu pozwala na rozbudowę systemu o sterowniki stabilizatorów. Wszystkie telegrafy znajdujące się na mostku np. mostek FWD, mostek AFT, skrzydło SB, skrzydło PS są ze sobą wirtualnie sprzężone, aby działały synchronicznie. To wirtualne rozwiązanie działa jako zdalne sterowanie telegrafem głównym mostu (bridge FWD), który zapewnia główny interfejs do podłączonego układu zdalnego sterowania napędem. Scentralizowany kontroler A067 mt-Bus, znajdujący się zazwyczaj w konsoli sterowni silnika, steruje i monitoruje wszystkich uczestników sieci oraz zapewnia dodatkowe sygnały interfejsu dla wywołań ER, VDR i podłączonych systemów IAMC.

Co otrzymujesz:

  • intuicyjna obsługa
  • niezawodny i ekonomicznie uzasadniony system mtBUS
  • łatwy w instalacji – nie wymaga żadnych regulacji na miejscu
  • wysoko zintegrowana i modułowa struktura systemu
  • dostępne dwa rodzaje uchwytów dla dwóch rozmiarów EOT
  • dostępne podwójne EOT dla podwójnego sterowania silnikiem głównym
  • przejrzysta diagnostyka systemu za pomocą centralnego wyświetlacza LCD
  • różne technologie interfejsu dla systemu napędowego RC
  • szeregowy interfejs VDR
  • model zatwierdzony przez GL, BV, LR, RMRS, RRR

Głównym celem systemu Telegrafu Maszynowego firmy sm electrics jest generowanie żądanej wartości obrotów dla podłączonego systemu zdalnego sterowania napędem za pomocą trwałej i niezawodnej dźwigni – znanej również jako interfejs człowiek-maszyna (HMI). W przypadku zakłócenia podłączonego systemu zdalnego sterowania napędem, system telegraficzny jest używany do przekazywania poleceń manewru do sterowni lub jeśli jest to wymagane, bezpośrednio do lokalnej stacji ME w maszynowni. Podane polecenie manewru aktywuje alarm dźwiękowy, o ile polecenie zostanie zaakceptowane przez odpowiednią operację przez podłączonych użytkowników.

Modułowa budowa systemu pozwala na rozbudowę systemu o sterowniki stabilizatorów. Wszystkie telegrafy znajdujące się na mostku np. mostek FWD, mostek AFT, skrzydło SB, skrzydło PS są ze sobą wirtualnie sprzężone, aby działały synchronicznie. To wirtualne rozwiązanie działa jako zdalne sterowanie telegrafem głównym mostu (bridge FWD), który zapewnia główny interfejs do podłączonego układu zdalnego sterowania napędem. Scentralizowany kontroler A067 mt-Bus, znajdujący się zazwyczaj w konsoli sterowni silnika, steruje i monitoruje wszystkich uczestników sieci oraz zapewnia dodatkowe sygnały interfejsu dla wywołań ER, VDR i podłączonych systemów IAMC.

Dane Techniczne:

» dopracowana i stabilna technologia dwu kierunkowej komunikacji RS485 mtBus
» napięcie systemu: 24 V DC
» pobór mocy 2-3 W
» montaż na szynie zaciskowej TS35
» wyświetlacz LC z 20 znakami w 4 liniach do diagnostyki systemu
» s
zybkość transmisji połączenia VDR do wyboru od 4.800 do 38.400 bit / s
» czujnik błędu (bezpotencjałowe styki przekaźnika)
» alarm wywołania EOT (styk bezpotencjałowy przekaźnika)
» czujnik awarii (styk bezpotencjałowy przekaźnika n / c).