OBLICZENIA I ANALIZY ELEKTRYCZNE

OBLICZENIA I ANALIZY ELEKTRYCZNE

Elektryka Morska w oparciu o profesjonalne oprogramowanie inżynierskie (ETAP) opracowuje dokładny model systemu elektrycznego na statkach lub obiektach offshore, co umożliwia szczegółową analizę tego systemu. Co oferujemy?

  • Wykonanie analizy “power flow” – analiza ta pozwala stwierdzić jak będzie wyglądało zapotrzebowanie na moc w różnych stanach pracy systemu energetycznego. Pozwala to na wykonanie niezwykle dokładnego bilansu energetycznego, ukazującego przepływ mocy czynnej i biernej w sieci. Dodatkowo, symulacja automatycznie wskazuje wartości spadków napięć na wszystkich elementach systemu energetycznego, dzięki czemu od razu otrzymujemy informację, czy przekroje przewodów zasilających są prawidłowe. Analiza może być przeprowadzona dla systemów AC i DC. Analiza przepływu mocy prądu przemiennego, szczególnie w zastosowaniach przemysłowych, pozwala nam oszacować wielkość kondensatorów używanych w celu poprawy współczynnika mocy.
DSC02399
  • Wykonanie obliczeń zwarciowych – obliczenia dokonywane są dla wielu różnych scenariuszy pracy systemu energetycznego, co pozwala nam na oszacowanie prądów zwarciowych na rozdzielnicach głównych i dystrybucyjnych, starterach itp. dla najbardziej niebezpiecznego scenariusza pracy systemu. Wykonanie tych obliczeń pozwala wykonać koordynację zabezpieczeń i/lub wyłączników oraz tworzyć wykresy TCC.
  • Analiza zagrożenia łukiem elektrycznym – wykonywana dla rozdzielnic znajdujących się w danym systemie elektrycznym. Daje nam informacje o energii wytworzonej przez łuk elektryczny lub zasięgu łuku, który może pojawić w rozdzielnicy. Jest to szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo personelu pracującego w pobliżu rozdzielnicy.
  • Analiza harmonicznych – wykonywana w celu weryfikacji zgodności z przepisami i rozwiązania potencjalnych problemów jeszcze na etapie projektowania systemów elektrycznych zawierających przetwornice energoelektroniczne i odbiory nieliniowe.
  • Analiza rozruchu silników elektrycznych – pozwala na sprawdzenie czasu rozruchu silnika elektrycznego, prądów pobieranych podczas rozruchu oraz sprawdzenie wpływu rozruchu badanych silników na system elektryczny.
  • Stworzenie “bliźniaka cyfrowego” systemu elektrycznego – najdokładniejsze odwzorowanie systemu (mapa systemu energetycznego). Pozwala na:

– Zweryfikowanie pracy istniejącego systemu w przypadku różnych awarii;

– Opracowanie scenariuszy działania;

– Symulację pracy systemu przed dodaniem/wymianą urządzeń i oszacowania ich wpływu na system energetyczny

Bliźniak cyfrowy powinien “żyć” razem z jednostką – wszelkie modernizacje systemu powinny być najpierw zasymulowane na cyfrowym bliźniaku.