,

M/V Tideway Rollingstone

M/V Tideway Rollingstone

Wykonanie, oraz podłączenie na statku rozdzielnicy sterującej „Powerpack Surveypole” wg. dokumentacji dostarczonej przez armatora. Zaopatrzenie w kable oraz podzespoły elektryczne. Uzupełnianie rozdzielnic głównych w brakujące elementy.