,

m/v OLZA

m/v OLZA

W dniu 02.03.2015 ELEKTRYKA MORSKA ukończyła prace dla PŻM na masowcu OLZA.

Prace obejmowały dostarczenie kabli na jednostkę oraz podłączenie systemu schładzania paliwa lekkiego dla silnika głównego i silników pomocniczych.

Podłączenie systemu schładzania paliwa lekkiego dla silnika głównego i silników pomocniczych. Dostarczone zostały kable, presostaty i rozdzielnice sterujące.