,

m/v CAESAR

m/v CAESAR

Wraz z początkiem kwietnia ukończone zostały prace na jednostce Caesar.

Przeprowadzone przez nas prace obejmowały m.in. dostarczenie i montaż kabli i urządzeń elektrycznych, rozdzielnic, oświetlenia, wykonanie podłączeń.

Dostarczenie i montaż kabli i urządzeń elektrycznych,rozdzielnic, oświetlenia, wykonanie podłączeń.