,

m/f MAZOVIA

m/f MAZOVIA

Wraz z końcem maja zakończyliśmy prace na promie pasażerskim „Mazovia”. Jednostka została poddana gruntownej modernizacji.

W pracach tych wraz z głównym wykonawcą, firmą Master, stworzyliśmy nowe instalacje elektryczne w przebudowywanej części mieszkalnej, nowe rozdzielnie oraz przeprowadzona została modernizacja rozdzielnicy głównej.

Okablowanie nowej instalacji wykrywczej ppoż., ogrzewania kabinowego i podłogowego, podłączanie oświetlenia korytarzy i pomieszczeń, okablowanie wraz z podłączeniami systemu rozgłośni, kablowanie wraz z dostarczeniem, montażem i podłączeniem rozdzielni dla zasilania kabin i korytarzy, okablowanie nowej instalacji sanitarnej. Dodatkowo wykonaliśmy instalację kablową, dla ww. systemów, pomiędzy nowo dobudowaną częścią a mostkiem i Centralą Manewrowo-Kontrolną. Dostarczenie wraz z podłączeniem i okablowaniem rozdzielnic klimatyzacji. Rozbudowa Głównej Tablicy Rozdzielczej o wyłączniki dla nowych odbiorów wraz z wykonaniem połączeń i okablowaniem.