DOSTAWA PIEZOELEKTRYKÓW I APARATURY POMIAROWEJ

Powstaje w kontekście projektu RPZP.01.01.00-32-0001/21 - Opracowanie rozproszonego ultradźwiękowego systemu zapobiegającego porastaniu kadłubów statków, z możliwością analizy zużycia i defektów pokrycia statku

Opis Dostawa piezoelektryków i aparatury pomiarowej

Termin składania ofert 2023-06-15 15:00:00

Planowany termin podpisania umowy 2023-06

Dane adresowe ogłoszeniodawcy ELEKTRYKA MORSKA Sp. z o.o. ul. Gdańska 36, 70-962 Szczecin NIP: 9552548999

Osoby do kontaktu
Bartłomiej Stępień
e-mail: bartlomiej.stepien@elektrykamorska.pl

ZAŁĄCZNIKI