Wyjazd na targi Posidonia 2024

Wyjazd na targi Posidonia 2024

W dniach 3-7 czerwca Elektryka Morska Bartłomiej Stępień będzie brała udział w targach Posidonia 2024.

Udział w wydarzeniu dofinansowany w ramach projektu niekonkurencyjnego pn „Ster na Eksport” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 1.9 Przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw (w tym wspólne projekty przedsiębiorstw i IOB) - Typ projektu 3 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP.