, ,

Tassermiut

Tassermiut

Instalacja oraz asysta przy uruchomieniu nowego systemu sterowania windami. Demontaż oraz montaż elektryczny pomp w różnych rejonach statku. Wykonanie przeglądu, konserwacji oraz wymiany uszkodzonych elementów w szafach sterujących pompami. Wycofywanie oraz zabezpieczanie przewodów w rejonach, w których przewidziane były prace spawalnicze. Przygotowanie instalacji elektrycznej oraz montaż nowych systemów. Przegląd oraz naprawa instalacji elektrycznej we wskazanych rejonach lub jej wymiana. Zasilenie oraz wyposażenie w urządzenia elektryczne nowo postawionego pomieszczenia. Przegląd, konserwacja, wymiana oraz modernizacja oświetlenia zewnętrznego statku.