, ,

SC Connector

SC Connector

Wykonanie instalacji elektrycznej kontenera bateryjnego, podłączenia z lądu, systemu rotorów oraz fundamentów rotorów, nadzór nad wykonaniem instalacji elektrycznej, współpraca z serwisami przy uruchomieniu całości systemów.