, ,

SARDIUS

SARDIUS

Okablowanie i podłączenie systemu BWMS, w tym: podłączenie GPS, zasilanie instalacji BWMS 400/230/24V, podłączenie sterowania systemem (zawory, czujniki, rozdzielnice).