, ,

ORP POZNAŃ

ORP POZNAŃ

W roku 2018 wykonywaliśmy prace na okręcie transportowo-minowym ORP Poznań. Zakres prac obejmował między innymi: -wymianę i modernizację instalacji sygnalizacji alarmowej, sygnalizacji służbowo-wachtowej, sygnalizacji minowej, sygnalizacji “człowiek w chłodni”, sterowania chłodzenia łożysk linii wałów, projektorów sygnalizacyjnych. Modernizacje wykonano zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez przedstawicieli Wojska Rzeczypospolitej Polskiej oraz zleceniodawcy. Do wymienionych powyżej systemów, poza projektorami sygnalizacyjnymi, przygotowano dokumentację. -odtworzenie systemu sterowania rampami wjazdowymi oraz sprzęgania statków. -wykonanie nowego systemu sterowania drzwiami wodoszczelnymi oraz systemu zalewania i osuszania magazynów amunicyjnych oraz komór specjalnych.