Natowski Kod NCAGE

Natowski Kod NCAGE

W lipcu 2018 r. uzyskaliśmy Natowski Kod NCAGE. Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE - NATO Commercial and Government Entity) nadawany jest w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO podmiotom gospodarki narodowej (PGN), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych (KWO) lub świadczeniem usług na rzecz obronności.