, ,

m/v ZEUS

m/v ZEUS

Instalacja oświetlenia awaryjnego 24V, Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230V pomieszczeń mieszkalnych, dostawa lamp. Odbudowa jednostki po pożarze.