, ,

m/v Mazovia

m/v Mazovia

Okablowanie nowej instalacji wykrywczej ppoż., ogrzewania kabinowego i podłogowego, podłączanie oświetlenia korytarzy i pomieszczeń, okablowanie wraz z podłączeniami systemu rozgłośni, kablowanie wraz z dostarczeniem, montażem i podłączeniem rozdzielni dla zasilania kabin i korytarzy, okablowanie nowej instalacji sanitarnej. Dodatkowo wykonaliśmy instalację kablową, dla ww. systemów, pomiędzy nowo dobudowaną częścią a mostkiem i Centralą Manewrowo-Kontrolną. Dostarczenie wraz z podłączeniem i okablowaniem rozdzielnic klimatyzacji. Rozbudowa Głównej Tablicy Rozdzielczej o wyłączniki dla nowych odbiorów wraz z wykonaniem połączeń i okablowaniem.