, ,

m/v KVALOY

m/v KVALOY

Kompleksowe wyposażenie , przygotowanie dokumentacji oraz budowa statku pod względem elektrycznym. Pełne wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych i sterówki w oświetlenie, obwody gniazd, ogrzewanie, TVSat; dostawa i instalacja oświetlenia zewnętrznego, nawigacyjnego, awaryjnego; instalacja systemu wentylacji maszynowni, pomieszczeń mieszkalnych i technicznych od strony sterowania, systemu sterowania pompy hydroforowej 230v/24v i P.Poż., pomp zęzowych i pompy transportu paliwa; podłączenie uruchomienie siłowni; system bezawaryjnego zasilania i ładowania 24v; zasilanie dźwigu; emergency shutdown; instalacja układu sterowania wszystkich systemów za pomocą sterowników programowalnych, dostawa kabli, oświetlenia, rozdzielnic i podzespołów elektrycznych.