, ,

m/v Cap Reinga

m/v Cap Reinga

Wykonanie instalacji podłączania zasilania do transportowanych kontenerów. Położenie przewodów oraz wykonanie podłączeń szaf instrumentalnych oraz rozdzielnic zasilających. Podłączenie elektryczne wentylatorów oraz drobne prace elektryczne.