, ,

JAKUP

JAKUP

Prace elektryczne na jednostce pływającej wraz z zaopatrzeniem w materiały elektryczne. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych, montaż i podłączenie rozdzielnic. Wykonany został także system stopów awaryjnych i system sterowania hydrauliką.