CIRCOTRONIC

CIRCOTRONIC

Elektryka Morska Sp. z o.o. została jednym z 12 partnerów w nowym projekcie CIRCOTRONIC, który realizowany jest w ramach programu Interreg. Projekt ma na celu opracowanie nowych technologii oraz rozwiązań dla producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy wziąć udział w tak ambitnym projekcie. W ramach projektu będziemy współpracować z partnerami z 6 krajów: Słowenii, Włoch, Niemiec, Austrii, Słowacji oraz Polski.

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyczyni się do osiągnięcia celów projektu, a także pozwoli nam na zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności.