, ,

ATLANTIC WIND

ATLANTIC WIND

Modernizacja istniejącej instalacji BWTS firmy ERMA FIRST. Prace były wykonywane podczas ciągłej eksploatacji statku na morzu północnym. Wykonaliśmy pełny zakres prac tj.: demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, demontaż i zabezpieczenie rozdzielnic elektrycznych oraz usunięcie części tras kablowych. Etap montażu obejmował: wykonanie i instalację fundamentów pod przeniesione rozdzielnice elektryczne, montaż nowych tras i przejść kablowych, położenie i podłączenie nowych kabli według dostarczonej dokumentacji, wykonanie nowych płyt dławikowych do rozdzielnic oraz modernizację głównej tablicy rozdzielczej.