, ,

Arklow Rogue

Arklow Rogue

Wykonanie instalacji pod systemu log prędkości wraz z wymianą czujnika. Zastosowanie się do procedur kalibracji czujnika i synchronizacji w istniejącym i działającym systemie. Asystowanie techniczne przy wodowaniu.