H07RN-Fphoto

H07RN-F

Kategoria

Opis

Used as signal and communication cables in radio, radar and information systems of marine vehicles. It’s twisted pairs enables proper transmission of high frequency signals, while it’s overall screen minimizes

Stosowany jako przewód sygnałowy i komunikacyjny w radiach, radarach i systemach informacyjnych jednostek morskich.  Pleciony dwu żyłowy przewód przystosowany do transmisji sygnałów o wysokich częstotliwościach, z jednoczesnym ekranowaniem.

Dodatkowe informacje

Producent

TKF – YOZP, TKF – YZP

TKF

YOZP