FLAMMADUR_A_77_HF_System_298x298

FLAMMADUR A 77 HF

Pęczniejąca powłoka przeciwpożarowa do koryt kablowych i drewna;
Klasa odporności ogniowej B2 (drewno: klasa odporności ogniowej B1) zgodnA z DIN 4102

Kategoria

Opis

FLAMMADUR A 77 HF 

Obszar zastosowań

FLAMMADUR A 77 HF to niehalogenowa powłoka, która spienia się pod wpływem ognia i chroni materiał. W przypadku pożaru wydłuża się czas utrzymania funkcji.

Product properties

  • Reaguje neutralnie
  • Fizjologicznie bezpieczny
  • Nie podlega wymogom identyfikacji zagrożeń
  • Prąd znamionowy powlekanych przewodów elektrycznych nie ulega zmniejszeniu
  • Kapanie lub spływanie spalonych fragmentów kabla jest ograniczone

Zasady aplikacji

  • Chronione obszary muszą być suche, czyste i wolne od oleju
  • Temperatura powierzchni i powietrza powinna wynosić ≥ 5 ° C
  • Przed aplikacją produkt należy dokładnie wymieszać, jeśli konsystencja jest zbyt gęsta, można dodać wody w celu lekkiego rozrzedzenia
  • Powłokę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym
  • W celu ochrony powłoki przed wilgocią można ją dodatkowo pokryć FLAMMADUR ® V 906