Realizacje | Zaopatrzenie, przebudowa, remont statków

Realizacje

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich projektów realizowanych przez naszą firmę.

Rok
Statek Projekt Firma
Bandera Kraj
Opis
2017
Key North
GI
Zakres prac obejmował:
– Przegląd, naprawę i konserwację wentylatorów. W tym zakresie wykonane zostało m.in piaskowanie i malowanie obudów, propeli i przewietrzników, wymiana łożysk oraz przewodów w puszce podłączeniowej zasilającej stojan silnika.
– Wymianę oraz transport płyt głównych pulpitów manewrowych.
– Remont silnika, przezwajanie.
– Usuwanie niskich stanów.
2017
ORP Piorun
PL
Zakres prac obejmował zabezpieczenie przed skutkami zwarć po pracach elektrycznych, upięcie luźnych oraz usunięcie niepotrzebnych przedowów / kabli.
2017
ORP Druzno
PL
Zakres prac wymiany silników obejmował rozłączenie i demotaż sterowniczych silników głównych, demontaż osprzętu z pulpitów sterowniczych oraz rozłączenie elektryczne silników i skrzynek instalacji demagnetyzacyjnej. Prace dotyczące wymiany silników z prądnicami obejmowały rozłączenie instalacji elektrycznej z trzech zespołów prądotwórczych. W tym: demontaż czujników osprzętu silników i pulpitów sterowania silników, rozłączenie, opisanie i zabezpieczenie kabli / przewodów do silników oraz przygotowanie i przekazanie do SRN raportów ze stanu demontowanych elementów.
2017
ORP Orkan
PL
Całość prac dotyczyła urządzeń elektronicznych Systemu Identyfikacji IFF.
2017
Norwegian Joy
BS
Montaż pełnego wyposażenia z zakresu elektryki i energetyki: rozprowadzanie okablowania, rozruchy rozdzielnic, rozwiązywanie bieżących problemów technologicznych, montaż elementów elektrycznych oraz obsługa i asekuracja podczas prób pełnomorskich.
2017
Prosna
CY
Rozłączenie elektryczne i demontaż prądnicy z fundamentu, oględziny pomiaru stanu izolacji, grzanie i suszenie termowentylatorów oraz uzwojeń, sprawdzenie wzbudzenia i regulatora napięcia, wymianę łożyska, sprawdzenie działania i zdanie klasyfikatorowi.
2017
Arklow Rogue
IE
Wykonanie instalacji pod systemu log prędkości wraz z wymianą czujnika. Zastosowanie się do procedur kalibracji czujnika i synchronizacji w istniejącym i działającym systemie. Asystowanie techniczne przy wodowaniu.
2017
Bulk Carrier
AG
Prace obejmowały wytypowanie, dostawę oraz montaż nowego kompletnego sprzęgła między silnikiem, a windą oraz montaż sprzęgła, montaż silnika, synchronizowanie, uruchomienie i zdanie dla klasyfikatora, odłączenie i demontaż starej lampy sygnalizacyjnej burtowej, dostawę nowej lampy wraz z połączeniem i zdaniem w działaniu.
2017
Alondra
PA
Prefabrykacja i montaż przepustów kablowych, tulei kablowych zalewanych, przejścia typu roxtec i tory kablowe na pokładach wewnętrznych i zewnętrznych.
2017
Strażak-26
PL
Przygotowanie dokumentacji elektrycznej zgodnie z normami PRS. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla układu nagrzewania pomieszczeń. Instalacja nowej nagrzewnicy i uruchomienie całego układu.
2017
Tassermiut
GL
Instalacja oraz asysta przy uruchomieniu nowego systemu sterowania windami. Demontaż oraz montaż elektryczny pomp w różnych rejonach statku. Wykonanie przeglądu, konserwacji oraz wymiany uszkodzonych elementów w szafach sterujących pompami. Wycofywanie oraz zabezpieczanie przewodów w rejonach, w których przewidziane były prace spawalnicze. Przygotowanie instalacji elektrycznej oraz montaż nowych systemów. Przegląd oraz naprawa instalacji elektrycznej we wskazanych rejonach lub jej wymiana. Zasilenie oraz wyposażenie w urządzenia elektryczne nowo postawionego pomieszczenia. Przegląd, konserwacja, wymiana oraz modernizacja oświetlenia zewnętrznego statku.
2016
Galaktyka
PL
Przegląd, pomiary i konserwacje sieci elektrycznej na jednostce włączając w to GTR, legalizacje przyrządów pomiarowych oraz pomiar akumulatorów, modernizacja zabezpieczeń pomp steru, wykonywanie prac elektrycznych związanych remontem.
2016
m/v Mazovia
BS
Instalacja przewodu średniego napięcia przeznaczonego do zasilenia całej jednostki.
2016
m/v Cap Roca
LB
Wykonanie instalacji podłączania zasilania do transportowanych kontenerów. Położenie przewodów oraz wykonanie podłączeń szaf instrumentalnych oraz rozdzielnic zasilających. Podłączenie elektryczne wentylatorów oraz drobne prace elektryczne.
2016
m/v Cap Reinga
LB
Wykonanie instalacji podłączania zasilania do transportowanych kontenerów. Położenie przewodów oraz wykonanie podłączeń szaf instrumentalnych oraz rozdzielnic zasilających. Podłączenie elektryczne wentylatorów oraz drobne prace elektryczne.
2016
m/v BoDo Constructor
NO
Instalacja, podłączenie, dostawa szaf i uruchomienie systemu alarmów i monitoringu, produkcja rozdzielnic dystrybucyjnych i szaf sterujących dla tyfonu i kompresora, przeprowadzenie części prac elektrycznych na jednostce.
2016
m/v ZEUS
PL
Instalacja oświetlenia awaryjnego 24V, Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230V accomodation, dostawa lamp
2016
m/v KVALOY
NO
Pełne wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych i sterówki w oświetlenie, obwody gniazd, ogrzewanie, TVSat; dostawa i instalacja oświetlenia zewnętrznego, nawigacyjnego, awaryjnego; instalacja systemu wentylacji maszynowni, pomieszczeń mieszkalnych i technicznych od strony sterowania, systemu sterowania pompy hydroforowej 230v/24v i P.Poż., pomp zęzowych i pompy transportu paliwa; podłączenie uruchomienie siłowni; system bezawaryjnego zasilania i ładowania 24v; zasilanie dźwigu; emergency shutdown; instalacja układu sterowania wszystkich systemów za pomocą sterowników programowalnych, dostawa kabli, oświetlenia, rozdzielnic i podzespołów elektrycznych.
2016
m/v BRUTUS
NO
Pełne wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych i sterówki w oświetlenie, obwody gniazd, ogrzewania, TVSat; oświetlenie zewnętrzne, nawigacyjne, awaryjne; HVAC system; systemy sterowania pomp (hydraulicznej, pomp zęzowych, transportu paliwa, balastowej, stand by chłodzenia); podłączenie uruchomienie siłowni i układów sterowania, system bez-awaryjnego zasilania i ładowania 24v; zasilanie dźwigów; układ sterowania wszystkich systemów za pomocą sterowników programowalnych; dostawa rozdzielnic, kabli i całego osprzętu elektrycznego.
2015
m/v FANOYVAG
NO
Przygotowanie wszystkich rozdzielnic na nowo budowaną jednostkę (głównych, dystrybucyjnych, sterujących), dostarczenie i położenie kabli, podłączenie urządzeń, dostarczenie i montaż oświetlenia, dostarczenie i podłączenie systemu latarni nawigacyjnych, układu alarmowego, systemy sterowania hydrauliką, instalacja urządzeń nawigacyjnych we współpracy z Sigurd Solberg.
2015
m/v ATLANTIC STAR
NO
Demontaż systemu chłodzenia, urządzeń maszynki sterowej, demontaż booster modułu, instalacja urządzeń nowej przetwórni ryb, oświetlenie przetwórni, montaż kabli do nowego układu alarmowego, wykonanie podrozdzielnic zasilających, wymiana i podłączenie kabli do nowej prądnicy wałowej, dostawa i wymiana 2 transformatorów oświetleniowych wraz z wymianą kabli i zabezpieczeń w rozdzielnicy głównej, okablowanie przetwórni, wymiana baterii serwisowych i awaryjnych, przeniesienie separatora wody zaolejonej, czyszczenie i konserwacja rozdzielnicy głównej, kompletna dostawa okablowania na jednostkę.
2015
m/f MAZOVIA
BS
Okablowanie nowej instalacji wykrywczej ppoż., ogrzewania kabinowego i podłogowego, podłączanie oświetlenia korytarzy i pomieszczeń, okablowanie wraz z podłączeniami systemu rozgłośni, kablowanie wraz z dostarczeniem, montażem i podłączeniem rozdzielni dla zasilania kabin i korytarzy, okablowanie nowej instalacji sanitarnej. Dodatkowo wykonaliśmy instalację kablową, dla ww. systemów, pomiędzy nowo dobudowaną częścią a mostkiem i Centralą Manewrowo-Kontrolną. Dostarczenie wraz z podłączeniem i okablowaniem rozdzielnic klimatyzacji. Rozbudowa Głównej Tablicy Rozdzielczej o wyłączniki dla nowych odbiorów wraz z wykonaniem połączeń i okablowaniem.
2015
m/v PROWESS
NO / PL
Kablowanie i montaż czujników ppoż, montaż torów kablowych, grzejników, podłączanie oświetlenia zewnętrznego i oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych montaż i podłączanie klimatyzacji w chłodni, kablowanie, montaż i podłączenie rozdzielni w korytarzu chłodni.
2015
m/v CAESAR
NO / PL
Dostarczenie i montaż kabli i urządzeń elektrycznych,rozdzielnic, oświetlenia, wykonanie podłączeń.
2015
m/v OLZA
LR / PL
Podłączenie systemu schładzania paliwa lekkiego dla silnika głównego i silników pomocniczych. Dostarczone zostały kable, presostaty i rozdzielnice sterujące.
2014
m/v NB-18
PRZYSTANEK
NO / PL
Wykonanie rozdzielnicy zasilania z lądu, wykonanie rozdzielnicy głównej, dostarczenie na statek kabli, naświetlaczy, lamp oraz głowic odpowietrzających. Asysta elektryków podczas prac podłączeniowych, modyfikacjach, oraz uruchomieniu systemu.
2014
m/v TIDEWAY ROLLINGSTONE
BE / PL
Wykonanie, oraz podłączenie na statku rozdzielnicy sterującej „Powerpack Surveypole” wg. dokumentacji dostarczonej przez armatora. Zaopatrzenie w kable. Uzupełnianie rozdzielnic głównych w brakujące elementy. Kilkudniowa asysta elektryków podczas prac elektrycznych na statku.
2014
m/v SEA SPRAY
IRL / PL
Budowa systemu RSW, modernizacja systemu VACCUM, przedłużanie starej instalacji kablowej.
2014
m/v GROTLE
NO / PL
Wykonanie całej instalacji elektrycznej, prace ślusarskie, podłączanie oraz uruchamianie systemów. Zaopatrzenie w kable elektryczne, rozdzielnice elektryczne, głowice odpowietrzające, elementy stabilizujące układ wydechowy, układy oświetlenia oraz pozostałe elementy  aparatury specjalistycznej
2014
m/s FINEST
NO / PL
Wykonanie całej instalacji elektrycznej, prace ślusarskie, podłączanie oraz uruchamianie systemów. Zaopatrzenie w kable elektryczne, rozdzielnice elektryczne, głowice odpowietrzające, elementy stabilizujące układ wydechowy, układy oświetlenia oraz pozostałe elementy  aparatury specjalistycznej
2014
m/s EDDA
NO / PL
Wykonanie całej instalacji elektrycznej, prace ślusarskie, podłączanie oraz uruchamianie systemów. Zaopatrzenie w kable elektryczne, rozdzielnice elektryczne, głowice odpowietrzające, elementy stabilizujące układ wydechowy, układy oświetlenia oraz pozostałe elementy  aparatury specjalistycznej
2012
m/v Gryf
BS / PL
zaopatrzenie m.in kabli elektrycznych
2012
m/v Amelia
NO / PL
zaopatrzenie m.in kabli elektrycznych,głowic odpowietrzających
2012
m/v Oddeyrin
IS / PL
zaopatrzenie m.in kabli elektrycznych, łańcucha kotwicznego, lamp pokładowych i części elektrycznych, głowic odpowietrzających
2012
Innovation Hochtief
DE / PL
zaopatrzenie m.in kabli elektrycznych, osprzętu pokładowego w tym m.in  lin, szakli, wciągarek
2012
NB 90/1/2/3 Hochtief
DE / PL
zaopatrzenie m.in kabli elektrycznych, przejść grodziowych, głowic odpowietrzających, osprzętu pokładowego w tym m.in kotwic, lin, łańcuchów, szakli, stabilizatorów, kompensatorów, odciągów kominowych, skrzynek elektrycznych
2012
m/v Saputi
IS / PL
zaopatrzenie m.in kabli elektrycznych, części elektrycznych, rur i armatury nierdzewnej
2012
m/v BoDo Installer
DE / PL
zaopatrzenie m.in kabli elektrycznych, pokładowych, przejść grodziowych, części elektrycznych, podwójnej windy cumowniczej, dwóch wind pokładowych, tablicy oraz świateł nawigacyjnych, głowic odpowietrzających, pompy wodnej, zaworów.
2011
Tug Boat – seria statków
NO / PL
zaopatrzenie m.in kabli elektrycznych, pokładowych, części elektrycznych, głowic odpowietrzających, stabilizatorów, kompensatorów, odciągów kominowych
2011
m/v Dorine
CY / PL
Zaopatrzenie m.in: kabli elektrycznych
2011
m/v Superfast 7 & 8
IRL / PL
Zaopatrzenie m.in: kabli elektrycznych, części elektrycznych
2011
Tug boat
NO / PL
Zaopatrzenie m.in: kabli elektrycznych , kompensatorów i stabilizatorów
2011
m/v Scan Master
NO / PL
Zaopatrzenie m.in: kabli elektrycznych, lamp pokładowych, części elektrycznych
2011
m/v Risoy
NO / PL
Zaopatrzenie m.in: kabli elektrycznych , lamp pokładowych, naświetlaczy , części elektrycznych
2011
m/v Scan Trans
NO / PL
Zaopatrzenie m.in : głowic odpowietrzających , kabli elektrycznych, lamp pokładowych, grzejników, części elektrycznych , naświetlaczy
2011
m/v Trinto
NO / PL
Zaopatrzenie m.in : głowic odpowietrzających, kabli elektrycznych, lamp pokładowych, grzejników, części elektrycznych , rur i kołnierzy nierdzewnych , naświetlaczy
2011
m/v Piraja
NO / PL
Zaopatrzenie m.in : certyfikowanych zaworów dennych, drzwi GRP i aluminiowych , kabli elektrycznych, blach perforowanych , szperaczy i naświetlaczy , lamp pokładowych , przejść grodziowych , grzejników , pompy paliwowej, transformatorów , głównych tablic rozdzielczych – GTR , części elektrycznych , osprzętu ppoż , żurawika pokładowego
2011
m/v Rita
NO / PL
Zaopatrzenie m.in : głowic odpowietrzających , kabli elektrycznych
2011
m/v Torill / Vagsund
NO / PL
Zaopatrzenie m.in: głowic odpowietrzających,części elektrycznych, wycieraczek, drzwi GRP, kabli elektrycznych, rur i kołnierzy nierdzewnych, kompensatorów i odciągów do rur kominowych,. szperaczy i naświetlaczy
2010
Statek pasażerski
DE / PL
Opracowywanie dokumentacji projektowej
2010
m/v Havbas
NO / PL
Kompleksowe zaopatrzenie projektu
2010
Barka 48 mtr
NO / PL
Dostawa głowic odpowietrzających i kabli elektrycznych
2010
m/v Beta
NO / PL
Zaopatrzenie elektryczne i dostawa głowic odpowietrzających
2010
m/v Norderveg
NO / PL
Kompleksowe zaopatrzenie projektu
2010
m/v Lise Beate
NO / PL
Kompleksowe zaopatrzenie projektu
2010
m/v Endre Dyroy
NO / PL
Kompleksowe zaopatrzenie projektu
2010
m/v Kamoyfisk
NO / PL
Kompleksowe zaopatrzenie projektu
2009
m/v Nordervon
NO / PL
Kompleksowe zaopatrzenie projektu
2009
m/v Lise Beate
NO / PL
Kompleksowe zaopatrzenie projektu
2009
Offshore crane
PL
Kompleksowe zaopatrzenie projektu
2008
Norwegian Shipbuilding Supplies
PL
Zaopatrzenie